26.veljače je u organizaciji HTS-a održan godišnji seminar  za produženje

     trenerskih licenci za 2013.godinu koju je naš trener Davor uredno produžio

     dok je Hrvoje Čuhnil dobio svoju licencu za voditelja-trenera nakon

     cijelodnevnog predavanja. Tako da smo u klubu dobili pojačanje za još

     jednog trenera voditelja.